کوره محفظه ای است که با ایجاد دماهای بالا برای آزمون خاکستر مورد استفاده قرار میگیرد.
روش کار :
ابتدا کروزه حاوی نمونه بر روی شعله تا حدی حرارت میبیند تا گاز و بخارات آن خارج شوند .سپس به کمک پنس کروزه را به داخل کوره انتقال میدهند .دامنه حرارتی مورد استفاده در کوره برای خاکستر نمودن موادغذایی حدود 900-500 درجه سلسیوس می باشد .

نمایش یک نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

کوره الکتریکی

برای قیمت تماس بگیرید