از لوپ برای کشت دادن میکروارگانیسم ها و یا برای انتقال مقداری از کلنی باکتری ها از یک محیط کشت به محیط کشت دیگر استفاده می شود .

نمایش یک نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

لوپ

برای قیمت تماس بگیرید
مشخصات ابزار میله ایکه دارای سر ودسته بوده و جنس سر آن از نیکل یاکروم است. اگر چنانچه سر آن