دستگاهی است که به واسطه اندازه گیری میزان جذب یا عبور طول موج های مشخصی از نور از یک محلول ،ماهیت مواد شیمیایی و غلظت آنها را تعیین مینماید .

این دستگاه از 2 بخش تشکیل شده است :
اسپکترفتومتر برای تولید نور 
فتومتر برای اندازه گیری شدت نور 

طرز استفاده :

محلول مورد نظر بین پرتو اسپکترفتومتر قرار میگیرد و میزاتن نوری که از نمونه عبور میکند به وسیله فتومتر اندازه گیری میشود

نمایش یک نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36