نمایش دادن همه 6 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

دتوسپتیک D5 _ شوینده رسوبات آهنی سیستم فیلتراسیون

برای قیمت تماس بگیرید
بسته بندی: گالن ۲۰ لیتری شکل ظاهری: مایع بدون رنگ بو: فاقد بو قدرت کف کنندگی: کف کنترل شده

دتوسپتیک D5 _ شوینده اسیدی فاقد نیترات

برای قیمت تماس بگیرید
بسته بندی:گالن ۲۰ لیتری شکل ظاهری: مایع بدون رنگ بو: فاقد بو قدرت کف کنندگی: فاقد کف

دتوسپتیک D5 _ شوینده ی سطوح فلزی حساس

برای قیمت تماس بگیرید
بسته بندی: گالن ۲۰ لیتری شکل ظاهری: مایع بدون رنگ بو: فاقد بو قدرت کف کنندگی: فاقد کف

دتوسپتیک D5 _ شوینده و براق کننده سطوح

برای قیمت تماس بگیرید
بسته بندی: گالن ۲۰ لیتری شکل ظاهری: مایع بدون رنگ بو: فاقد بو قدرت کف کنندگی: کف کنترل شده

دتوسپتیک D5 _ رسوب زدای سطوح

برای قیمت تماس بگیرید
بسته بندی: ۱، ۲/۵ و گالن ۲۰ لیتری شکل ظاهری: مایع بدون رنگ بو: فاقد بو قدرت کف کنندگی: کف کنترل شده

دتوسپتیک D5 _ شوینده ی خطوط CIP

برای قیمت تماس بگیرید
بسته بندی : گالن ۲۰ لیتری شکل ظاهری: مایع بدون رنگ بو: فاقد بو قدرت کف کنندگی: فاقد کف